Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie IV.Q/2013 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky     v € vrátane DPH
E-BA tpz, spol. s r.o. Votrubova 11 Bratislava servis. práce -oprava oper. stola 1 036,32
Z + M servis, spol. s.r.o. Horelica Čadca materiál INFO 1 320,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 919,22
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 10/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 4 393,42
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 3 710,12
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 510,70
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav.materiál 1 744,85
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 4 381,17
Záchranná zdravotná služba Bratislava Antolská č.11 Bratislava nákup sanitného vozidla  1 499,00
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 298,95
Schindler  výťahy a eskalátory a.s. Karadžičova 8 Bratislava oprava výťahu 1 525,20
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 10/2013 1 635,00
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 10/2013 1 420,00
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 10/2013 1 544,50
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 4 153,66
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 10/2013 1 208,28
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el.energia 10/2013 11 129,54
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS - anestézia 10/2013 1 455,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 10/2013 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 10/2013 18 593,56
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 diagnostiká 1 015,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 503,47
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice oprava klimatizácie 1 007,56
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 11/2013 1 991,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 033,60
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 401,62
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 212,37
TA - TRANS Ing. Timko Andrej M.R.Štefánika 714 Trebišov potraviny 1 176,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 726,65
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 5 077,29
GAMO a.s. Kyjevské námestie 6 Bans.Bystr. licen.ESET Sec.26.11.13-25.11.15 2 502,70
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 572,80
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné, stočné 17.08. - 21.11.2013 9 162,66
SARSTEDT spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava zdrav.materiál 3 284,57
FEGA FROST, s.r.o. Tehelňa 675/2 Kežmarok potraviny 1 007,41
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 620,23
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 360,39
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 11/2013 2 940,00
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 11/2013 1 665,00
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 11/2013 1 020,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 700,07
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 11/2013 1 927,50
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 11/2013 10 900,43
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 11/2013 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 11/2013 23 074,13
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 818,44
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 345,76
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 12/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 5 408,24
LUMINA spol. s r.o. Poštová 14 Košice reklamné knižné publikácie 1 800,00
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 diagnostiká 1 015,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 7 840,67
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 2 453,17
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 12/2013 1 315,00
Ing. Martin BEDNÁR - Hobe Idanská 23 Košice revízia has.prístr.+ kontr.  1 199,43
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 12/2013 2 860,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 747,19
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS - chirurgia 12/2013 1 343,50
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el.energia 12/2013 10 821,48
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis KNIS 12/2013 1 978,09
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 12/2013 1 316,57
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 12/2013 30 280,13