Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie II.Q/2013 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky     v € vrátane DPH
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 04/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 965,20
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 752,59
JANOLI, s.r.o. Uzovce 26 Uzovce materiál TO - OOPP 1 616,64
SARSTEDT spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava zdrav. materiál 3 896,17
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 2 511,97
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 4 268,32
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 787,85
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 129,56
AUDIT-POL, s.r.o. Košice Čermeľská 45 Košice Audit. overenie účt. záv. 2012 3 480,00
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 04/2013 1 715,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 465,41
Peter Kuzmišin-MANACON Jahodová 31 Prešov ext.kontr.Labquality 01-04/2013 1 269,60
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 04/2013 1 260,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 04/2013 10 223,28
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 04/2013 1 465,00
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 04/2013 1 789,50
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 04/2013 1 515,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 04/2013 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 04/2013 22 046,15
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 05/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 849,88
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košice vodné,stočné 26.2.-10.5.2013 5 699,15
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 179,63
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 299,60
FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 Košice materiál INFO 8 744,00
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice jarný servis klimat. zariadení 2 121,60
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 891,77
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 470,75
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 05/2013 1 080,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 05/2013 1 978,09
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 360,88
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 05/2013 1 210,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 05/2013 10 167,97
KOSIT a.s. Rastislavova 98 Košice odpad 05/2013 1 596,46
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE Rastislavova č.43 Košice kurz prvej pomoci-zamest.LVN 1 656,00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 05/2013 13 683,97
Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava 37 krv a krvné prípravky 05/2013 1 190,54
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 05/2013 1 028,08
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 06/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 930,29
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 817,62
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 987,56
SARSTEDT spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava zdrav. materiál 2 436,94
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice klimatizácia - servis 1 000,20
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 2 275,46
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 875,62
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 883,14
ASKIN &  CO s.r.o. Martinská č.31 Bratislava 2 nákup - videokolonoskop  11 994,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 320,64
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 06/2013 1 330,00
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 diagnostiká 1 015,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 2 184,59
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 06/2013 1 050,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 06/2013 1 978,09
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 921,68
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 06/2013 1 193,00
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 06/2013 1 260,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 06/2013 9 441,44
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 06/2013 12 537,35
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 06/2013 2 025,00