Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie III.Q/2013 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky     v € vrátane DPH
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 359,53
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 921,41
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 599,73
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 368,77
TELESERVIS spol. s r.o. Lachová 37 Bratislava oprava telef. ústredne a zál. zdroja 1 744,80
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 187,81
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 07/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 090,68
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 07/2013 9 000,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 6 412,29
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 052,88
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 5 642,74
Z + M servis, spol. s.r.o. Horelica Čadca materiál INFO 1 005,64
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 07/2013 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 07/2013 9 738,78
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 07/2013 12 682,08
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 017,48
SARSTEDT spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava zdrav. materiál 1 822,10
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 372,81
SGS Slovakia spol. s r.o. Kysucká 14 Košice Vykonanie následného auditu 1 432,80
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 08/2013 1 991,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 7 701,86
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 2 653,88
Východosl.vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košice vodné, stočné 11.05.- 16.08.2013 8 608,39
ASKIN &  CO s.r.o. Martinská č.31 Bratislava 2 xenonový zdroj svetla 11 976,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 775,42
Pavol TUCHYŇA, TUCHYŇA -VÝŤAHY Letná 27 Košice oprava vyťahu  TLV 500 1 343,65
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 1 427,47
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 192,62
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 08/2013 1 978,09
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 08/2013 1 570,20
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS - anestézia 08/2013 1 345,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 08/2013 9 893,70
Národná transfúzna služba SR Ďumbierska 3/L Bratislava 37 krv a krvné prípravky 8/2013 1 098,56
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 08/2013 12 001,76
EGAMED, spol.s r.o. Ratnovce č. 4 Piešťany zdrav.materiál  TO  1 822,08
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 09/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 761,12
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 173,33
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 1 912,37
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 1 915,17
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 1 838,60
Ústav radiačnej ochrany, s r.o. Staničná 24/1062 Trenčín skúška dlhodobej stability 1 594,86
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 918,32
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 249,33
SARSTEDT spol. s r.o. Údernícka 11 Bratislava zdrav.materiál 2 595,86
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 009,44
PHARMACY XIII, s.r.o. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 506,08
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 09/2013 1 575,00
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 09/2013 1 346,50
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS - anestézia 09/2013 1 480,00
Urologicko-onkologická amb.,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 09/2013 1 470,00
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 09/2013 1 152,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el.energia 9/2013 10 557,98
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 09/2013 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 09/2013 13 535,74