Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie I.Q/2013 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 249,70
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 01/2013 1 991,64
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 550,68
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 5 234,17
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 343,16
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 Diagnostické testy 1 625,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 545,25
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 01/2013 1 510,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 4 699,02
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 465,63
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS - anestézia 01/2013 1 520,00
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS - ortopédia 01/2013 1 274,90
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 01/2013 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 01/2013 13 344,33
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 01/2013 34 803,41
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník nad Hr. oprava  ETD 2+ 2 544,00
FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 Košice materiál INFO 1 012,98
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 491,34
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 02/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 680,40
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdrav. materiál 3 567,06
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 695,84
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 3 721,17
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 572,55
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 747,77
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košice vodné, stočné 22.11.2012 - 25.02.2013 8 417,88
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 02/2013 1 110,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 305,06
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 02/2013 1 275,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 02/2013 11 225,14
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 02/2013 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 02/2013 29 406,89
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 02/2013 2 520,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 2 715,36
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 03/2013 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 781,18
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 250,16
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 206,69
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 860,77
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 4 385,98
NOVES  s.r.o. Kamenárska 5 Spiš.Nová Ves oprava el. pož. signalizácie 2 124,80
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS anestézia 03/2013 1 415,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava diagnostiká 1 969,95
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 145,03
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 diagnostiká 1 015,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 176,69
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 4 220,66
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 03/2013 1 065,00
NZZ chirurgie a cievnej chirurgie Mojmírova 8 Košice JAS chirurgia 03/2013 1 194,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 03/2013 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice el. energia 03/2013 11 350,27
Urologicko-onkologická ambulancia,s.r.o Žilinská 37 Košice JAS urológia 03/2013 1 300,00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 03/2013 28 076,69
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS ortopédia 03/2013 1 513,39