Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie IV. Q/2012 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 625,80
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 877,18
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 4 481,49
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 999,74
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 10/2012 1 991,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 699,72
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 4 260,96
Slovenský plynárenský priemysel Moldavská  12 Košice plyn - vyúčt.19.10.11-18.10.12 2 506,16
ECOLAB  s.r.o. Čajakova 18 Bratislava materiál TO 1 119,61
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anastézia 10/2012 1 170,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 311,01
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 103,35
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS - ortopédia  10/2012 1 075,66
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 10/2012 12 751,87
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 10/2012 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 10/2012 19 496,76
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 997,23
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 11/2012 1 991,64
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdrav. materiál 3 716,40
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 125,38
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 199,53
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 234,72
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 953,87
EKONOMIX Soft, s.r.o. Vinné 23 Vinné licencia ESET-antivír.program 1 800,00
Assessment Systems Slovakia Kutlíkova 17 Bratislava testy s licenciou na 1 rok 1 008,58
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné,stoč.15.08.-21.11.2012 9 736,39
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdrav. materiál 1 487,74
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 5 269,51
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 11/2012 1 978,09
MUDr. Albert Hermely spol s r.o. Krivá 18 Košice JAS anestézia 11/2012 1 125,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 11/2012 12 403,33
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 11/2012 25 519,96
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 990,86
ECOLAB  s.r.o. Čajakova 18 Bratislava materiál TO 1 229,75
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 2 928,45
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava aktualiz.softwaru Datalock W 2 386,75
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 12/2012 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 973,86
Z + M servis, spol. s.r.o. Horelica Čadca materiál INFO 1 015,34
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 4 182,36
Urologicko-onkologická ambulancia Žilinská 37 Košice JAS urológia 12/2012 1 330,00
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anesteziológia 12/2012 1 400,00
ECOLAB  s.r.o. Čajakova 18 Bratislava materiál TO 1 038,89
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 892,49
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 12/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 12/2012 11 802,71
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 12/2012 33 531,85