Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie III. Q/2012 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 168,81
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník nad Hron. oprava zdrav. tech.-odsávačka Olympus 1 320,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 1 180,58
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 001,45
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 604,90
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 07/2012 1 991,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 2 157,58
Wega MS s.r.o. Pálenická 601 Moravany Oprava ZT - EEG prístroj 2 400,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 1 422,77
Asseco Solutions, a.s. Bárdošova 2 Bratislava aktual.softw.DatalockW  1 199,92
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 856,13
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdravotnícky materiál 1 299,18
FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám.35 Košice zálohovacie zariadenie 1 060,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 07/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 07/2012 10 856,98
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 935,70
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 07/2012 12 269,90
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 07/2012 1 395,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 1 129,28
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 08/2012 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 182,92
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 3 116,26
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné,stoč.Murg.11.5.-14.8.12 8 349,52
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav.materiál 1 118,55
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 615,98
ECOLAB  s.r.o. Čajakova 18 Bratislava materiál TO 1 009,32
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 651,80
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 004,62
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 08/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 08/2012 11 122,50
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 08/2012 11 987,44
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 654,40
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 09/2012 1 991,64
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 373,30
MEDILAS, s.r.o. Malinová 2 Bratislava zdravotnícky materiál TO 1 590,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 854,60
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice inštal.progr.,školenie 1 560,00
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 Diagnostické testy 1 015,00
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdrav. materiál 1 092,75
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 868,80
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdrav. materiál 2 959,56
Ústav radiačnej ochrany, s r.o. Staničná 24/1062 Trenčín skúška dlhodobej stability 1 594,86
SGS Slovakia spol. s r.o. Kysucká 14 Košice recertifikačný audit 2 352,00
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice jesenný servis klimat.zariad. 2 446,80
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 066,18
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 09/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 09/2012 11 225,94
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 09/2012 11 990,05