Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie 24.05.-30.06.2012 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Ľubomír Hudák                  
                    Ing. Anna Čarnoká
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 5 927,46
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 05/2012 1 978,09
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anastézia 05/2012 1 340,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 05/2012 11 056,57
Regionálny úrad verejného zdrav. Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 05/2012 2 156,00
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 5/2012 12 328,13
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS - ortopedia 05/2012 1 753,83
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 Bratislava 37 liečivá-krv a krvné výrobky 1 022,24
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 706,77
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 06/2012 1 991,64
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 1 626,05
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 diagnostické testy 1 015,00
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 3 670,63
HEALTHCARE s r.o. Rovníkova 7 Košice zdravotnícky materiál 1 150,59
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 400,95
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 161,52
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anastézia 06/2012 1 245,00
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 1 595,77
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 06/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 06/2012 11 074,86
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 06/2012 11 868,61
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 Bratislava 37 liečivá-krv a krvné výrobky 1 146,64