Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie 01.04.-23.05.2012 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Milan Cibere
                    MUDr. Pavel Babjak
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 2 216,77
Medicalernst, s.r.o. Humenská 21 Košice Oprava RTG Diagnost 94 2 816,16
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 04/2012 1 991,64
Ing. Kobzoš Peter Agátová 2631/12 Trebišov audítorské práce za r.2011 2 000,00
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník nad Hron. oprava ZT - videokolonoskop 1 196,40
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anastézia 04/2012 1 055,00
FORMED  s. r. o. Bludovice 103 Nový Jičín Oprava ZT-Oxycon Beta, Ergo 1 177,48
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 04/2012 1 978,09
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 7 604,63
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 04/2012 10 135,33
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 Bratislava 37 liečivá-krvné prípravky 1 526,60
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 4 200,00
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS - ortopedia 04/2012 1 082,90
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 4/2012 19 636,80
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšetr.na anti-HIV 04/2012 1 155,00
D & D  DZURŇÁK  TOMÁŠ ING. Južná trieda 78 Košice materiál TO 1 026,68
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 122,96
Peter Kuzmišin-MANACON Jahodová 31 Prešov ext.kontr.Labquality 1-3/2012 1 651,20
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 05/2012 1 991,64
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 3 599,63
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné,stočné 28.2.-10.5.2012 6 152,54
PHARMACY XIII, s.r.o. Klariská č.7 Bratislava liečivá 2 222,00