Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie IQ/2012 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Milan Cibere
                    MUDr. Pavel Babjak
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky v € vrátane DPH
Ing. Martin BEDNÁR - Hobe Idanská 23 Košice revízia has.prístr.,dod.nových 1 076,36
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 315,28
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 01/2012 1 991,64
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 4 911,83
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anastézia 01/2012 1 040,00
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 1 975,69
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 148,38
František Saláta - SALEX   Turňa/Bodvou revízia el. inštalácie 1 141,20
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 01/2012 1 978,09
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 555,60
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 023,02
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 01/2012 11 811,52
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 01/2012 29 204,47
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 439,71
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 02/2012 1 991,64
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 003,91
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 1 571,58
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné, stoč.22.11.11-27.2.12 9 549,02
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 307,95
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 706,05
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anestézia 02/2012 1 225,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis KNIS 02/2012 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 02/2012 11 596,86
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 2/2012 31 019,59
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV - vyúč.2011 1 964,03
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 03/2012 1 991,64
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 878,87
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 999,64
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 166,83
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektr. energia 03/2012 10 584,80
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 3 158,94
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 03/2012 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 3/2012 24 265,49