Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie IV.Q/2011 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Milan Cibere
                    MUDr. Pavel Babjak
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky      v € vrátane DPH
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 172,36
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice Právne služby 10/2011 1 991,64
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 1 344,62
SARTEX-Zemčáková Anna Primovce Hôrka mat. TO - OOPP 1 695,61
VERUM,  spol. s r.o. Košice Krivá 18/515 Košice zdravotnícky materiál 1 275,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 568,79
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anesteziológia 10/2011 1 125,00
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystrica liečivá 8 786,98
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 10/2011 1 978,09
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice podsystém Kuchyňa 2 256,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 10/2011 11 016,52
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 Bratislava 37 liečivá-krvné prípravky (erytrocyty) 1 466,33
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 10/2011 20 664,70
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 2 673,23
EKONOMIX Soft, s.r.o. Vinné 23 Vinné licencia ESET - antivír.program 1 872,00
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 11/2011 1 991,64
S & T  Slovakia  s. r.o. Mlynské Nivy 43/A Bratislava oprava RTG zariad. 2 824,80
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 757,38
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné,stočné 12.08.-21.11.2011 10 109,99
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 054,16
František Saláta - SALEX   Turňa/Bodvou oprava trafostanice 3 718,80
VERUM,  spol. s r.o. Košice Krivá 18/515 Košice zdravotnícky materiál 1 401,56
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS - anasteziológia 11/2011 1 575,00
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystrica liečivá 5 968,21
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 11/2011 10 965,85
Národná transfúzna služba SR Limbová 3 Bratislava 37 liečivá-krvné prípravky 1 161,49
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis KNIS 11/2011 1 978,09
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 11/2011 26 806,51
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 145,63
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 12/2011 1 991,64
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 103,93
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 2 083,79
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 404,96
FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske námestie 35 Košice INFO mat. 1 714,40
MEDICAL GROUP SK a.s Bencúrova 10 Košice zdravotnícky materiál 1 812,46
Peter Kuzmišin-MANACON Jahodová 31 Prešov ext.kontr.Labquality 09-12/2011 1 053,60
HEALTH CENTRUM v o.s. Moldavská cesta 8/A Košice liečivá 2 453,89
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystrica liečivá 1 967,48
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis KNIS 12/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 12/2011 10 909,60
P.TUCHYŇA, TUCHYŇA -VÝŤAHY Letná 27 Košice oprava výťahu HLNB 1500 1 060,66
P.TUCHYŇA, TUCHYŇA -VÝŤAHY Letná 27 Košice oprava výťahu HLNB 1500 1 571,18
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo 12/2011 27 947,77
ORTOPED spol. s r.o. Levočská 18 Prešov JAS - ortopédia 12/2011 1 024,39