Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie III.Q/2011 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Milan Cibere
                    MUDr. Pavel Babjak
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky      v € vrátane DPH
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník/Hronom oprava videokolonoskop 4 980,00
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 07/2011 1 991,64
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 Diagnostické testy 1 015,00
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 3 126,86
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 367,81
GRANSAT s.r.o. Popradská 68 Košice TV anténa -prechod na dig.príjem 1 900,90
PEhAES, a.s. Slovenská 69 Prešov Stavebné práce-maľby,nátery 11 840,54
PEhAES, a.s. Slovenská 69 Prešov Stavebné úpravy II.a III.poschodie 22 625,99
AKVAPLAST - PLUS, s.r.o. Kavečianska cesta č.8 Košice Stavebné práce-oprava strechy 11 883,24
SGS Slovakia spol. s r.o. Kysucká 14 Košice audit ISO 9001:2008 1 432,80
FOCUS-computer s.r.o. Dominikánske nám.35 Košice mat. INFO 1 809,28
Ing. Lubor Kolesár KUBIS Helsinská 19 Košice klimat.SINCLAIR s montážou 1 145,44
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 07/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 07/2011 9 720,24
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 07/2011 12 394,67
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 2 437,20
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá 2 289,81
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice upgrade NIS 2 328,00
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 724,42
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 08/2011 1 991,64
KVATROMED  s.r.o. Milosrdenstva 16 Košice oprava dorozum.zariad. 1 385,57
Ústav radiačnej ochrany, s r.o. Staničná 24/1062 Trenčín skúška dlhod.stabil.zdrojov ioniz.žiarenia 1 594,86
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné a stočné 06.05.-11.08.2011 9 323,50
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Rastislavova č.43 Košice majetok z UNLP pre GER a ODCH 8 982,79
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá 3 481,19
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 08/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 08/2011 10 524,25
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšetr.anti-HIV protilátky 08/2011 1 672,62
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 08/2011 12 555,52
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 1 272,42
Ing. Michal Tomko - LANSTAT Michalovská 7 Košice statický posudok polikliniky 9 150,00
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 09/2011 1 991,64
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 261,12
GODOS PLUS, spol.s r.o. Laborecká 1 Košice pojazdná elektr.odsávačka  1 949,29
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 1 108,21
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá za 09/2011 6 412,70
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 09/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 09/2011 10 290,22
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 09/2011 12 598,62