Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie 09.05.-30.06.2011 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Milan Cibere
                    MUDr. Pavel Babjak
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky      v € vrátane DPH
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 05/2011 1 991,64
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 393,14
Tatra-Alpine   a.s. Trnavská cesta 66 Bratislava zdravotnícky materiál 1 115,29
Ústav radiačnej ochrany, s r.o. Staničná 24/1062 Trenčín odb.vzdelávanie-radiačná ochrana 1 482,00
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 KOŠICE servis NIS 05/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 05/2011 9 706,27
GerPharma s r.o Strojárska 13 Košice liečivá 1 447,06
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice teplo a TÚV 05/2011 14 504,58
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšetr.anti-HIV protilátky 05/2011 1 088,79
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 06/2011 1 991,64
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 835,97
Patrik Halčišák-HPV Kupeckého 49 Košice oprava veľkokuchynských zariad. 2 602,80
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá 2 443,63
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice servisné práce - jarný servis 1 443,60
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá 1 520,65
LSPHARM, s.r.o Jabloňova 29 Banská Bystr. liečivá 1 366,41
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 KOŠICE servis NIS 06/2011 1 978,09
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 06/2011 9 673,24
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 06/2011 12 417,00
GerPharma s r.o Strojárska 13 Košice liečivá 1 129,87
Banchem,  s.r.o. Rybný trh  332/9 Dunaj.Streda mat. TO 1 613,94