Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie 01.04.-08.05.2011 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Anna Čarnoká
                    Ing. Ondrej Vargic
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky      v € vrátane DPH
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice právne služby 04/2011 1 991,64
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 1 099,87
VERUM,  spol. s r.o. Košice Krivá 18/515 Košice zdravotnícky materiál 1 656,57
Bio G, spol. s r.o. Kazanská 46 Bratislava liečivá 1 004,08
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 626,15
CWA,  spol. s r.o. Letná 47 Košice jarný servis klimatiz. zariadenia 1 858,80
GerPharma s r.o Strojárska 13 Košice liečivá 1 204,29
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 04/2011 8 926,96
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 04/2011 17 765,27
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšetr.anti-HIV protilátky 04/2011 1 863,21
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 04/2011 1 978,09
Peter Kuzmišin-MANACON Jahodová 31 Prešov ext.kontr.Labquality 01-04/2011 1 106,40
MEDSERVIS  Ing. Andrej Džadoň Zuby č.16 Svätý Jur liečivá 1 210,27
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 4 249,01
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice vodné a stočné 01.03.-05.05.2011 6 428,88