Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € za obdobie IQ/2011 
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Murgašova 1, 040 86 Košice 
IČO: 36601578 
DIČ: 2022103358 
IČ DPH: SK 2022103358 
Zastúpená:   MUDr. Vladimír Šafčák, PhD., MPH                
                    Ing. Anna Čarnoká
                    Ing. Ondrej Vargic
Identifikácia úspešného uchádzača       Predmet zákazky Hodnota zákazky      v € vrátane DPH
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice Právne služby 01/2011 1 991,64
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 2 303,56
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 395,17
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 Diagnostické testy 1 015,00
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník/Hronom servisná oprava videogastroskop 6 069,00
SARSTEDT spol. s r.o. Líščie údolie 124 Bratislava zdravotnícky materiál 4 153,40
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 01/2011 11 343,71
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 01/2011 26 594,88
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 KOŠICE servis NIS 1/2011 1 978,09
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 3 142,29
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice Právne služby 02/2011 1 991,64
ULTRAMED s r.o. Priehradka 371 Hliník/Hronom serv.oprava-endotermo dezinfekt. 2 021,80
STARÁ APOTEKA s r.o Českoslov.letcov 2530/53A Ľubotice liečivá 2 063,05
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice programy pre Ročné štatistiky 1 200,00
VIDRA a spol.  s.r.o. Štrková 8, P.O.BOX B-106 Žilina zdravotnícky materiál 1 075,69
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS-anesteziológia 02/2011 1 030,00
EGAMED, spol.s r.o. Ratnovce č. 4 Piešťany zdravotnícky materiál TO 1 170,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 02/2011 10 214,05
Východoslovenská vodárenská spol. Komenského 50 Košice Vodné,stoč.25.08.2010-28.2.2011 9 847,81
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 02/2011 25 856,12
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 02/2011 1 978,09
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 1 348,92
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV - vyúčt.2010 30 619,78
Vojčík & Partners, s.r.o. Rázusova 28 Košice Právne služby 03/2011 1 991,64
Stanislav Potocký S.P.LAKO Vyšná 1 Košice stavebné úpravy neurol.amb. 2 156,46
Roche Slovensko, s.r.o. Cintorínska 3/A Bratislava liečivá 2 673,42
AUDIT-POL, s.r.o. Košice Čermeľská 45 Košice audít.overenie účt.závierky 2010 3 480,00
Pharmtec Corporation s.r.o. Mátová 211 Praha 10 Diagnostické testy 1 400,00
GerPharma s r.o Strojárska 13 Košice liečivá 1 242,08
Xenon SK, s.r.o. Mikovíniho 46 Košice JAS-anesteziológia 03/2011 1 050,00
Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 Košice elektrina 03/2011 9 849,16
Regionálny úrad verejného zdravot. Ipeľská 1 Košice vyšet.anti-HIV protilátky 03/2011 2 082,63
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského č.7 Košice dodávka tepla a TÚV 03/2011 21 310,37
LCS  ELECTRONICS,  spol. s r.o. Jesenského č.7 Košice servis NIS 03/2011 1 978,09