DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
TELEFÓNNY ZOZNAM LVN, a.s. PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Február 2010 09:44

ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE ZLOŽKY

Riaditeľstvo

Sekretariát Predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa LVN, a.s.

 

055 / 61 30 011

Fax LVN, a.s.

 

055 / 61 30 010

Sekretariát Člena Predstavenstva a zástupcu generálneho riaditeľa LVN, a.s.

 

055 / 61 30 012

Člen Predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa

 

055 / 61 30 002

Námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo

 

055 / 61 30 503

Pracovisko administratívnej bezpečnosti a spisovne

 

055 / 61 30 095

Operátor

 

055 / 61 30 111
055 / 62 33 229

Finančné oddelenie

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 030
Personálny referát a PaM 055 / 61 30 031
Mzdová učtáreň 055 / 61 30 032
Pokladňa 055 / 61 30 033
Materiálová učtáreň 055 / 61 30 035
Odborný referent pre styk so zdravotnými poisťovňami 055 / 61 30 023

Technické oddelenie

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 080
Technik správy budov 055 / 61 30 082
Skladové hospodárstvo - referent 055 / 61 30 071
Doprava - vodiči 055 / 61 30 076
Revízny technik ZT 055 / 61 30 051
Informatika 055 / 61 30 020

Prevádzkové oddelenie

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 060
Kuchyňa 055 / 61 30 063
Práčovňa 055 / 61 30 073
Vrátnica

055 / 61 30 111
055 / 62 33 229

ÚSTAV LETECKEJ A PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

Dispečing 055 / 61 30 751
Fax ústavu 055 / 61 30 765

ODBORNÉ ODDELENIA A  AMBULANCIE

INTERNÉ

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 101
Funkčná diagnostika 055 / 61 30 126
USG - vyšetrovňa 055 / 61 30 916
Ambulancia - sestra 055 / 61 30 910
Ambulancia I 055 / 61 30 911
Ambulancia II 055 / 61 30 912
Angiologická ambulancia 055 / 61 30 916
Hematologická ambulancia 055 / 61 30 822

CHIRURGIA

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 201
Vedúca sestra 055 / 61 30 203
Ambulancia -sestra 055 / 61 30 920

NEUROLÓGIA

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 401
Vedúca sestra 055 / 61 30 403
Ambulancia EMG 055 / 61 30 412
Ambulancia EEG 055 / 61 30 942
Ambulancia I - sestra 055 / 61 30 940
Ambulancia I 055 / 61 30 941
Ambulancia II 055 / 61 30 952

ORL

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 301
Vedúca sestra 055 / 61 30 303
Ambulancia I - sestra 055 / 61 30 310
Ambulancia II - sestra 055 / 61 30 930

KOŽNÉ

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 601
Ambulancia - sestra 055 / 61 30 960
Ambulancia 055 / 61 30 961

OČNÉ

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 501
Vedúca sestra 055 / 61 30 503
Ambulancia - sestra 055 / 61 30 950
Infúzna jednotka 055 / 61 30 510

PRACOVNÉ LEKÁRSTVO

Ambulancia - sestra 055 / 61 30 981
Ambulancia 055 / 61 30 982

Endoskopické pracovisko

Endoskopia I 055 / 61 30 140
Endoskopia II 055 / 61 30 141
Endoskopia - lekár 055 / 61 30 142
Endoskopia - sestra 055 / 61 30 143

Psychologická ambulancia

Psychologická ambulancia 1

055 / 61 30 754

Psychologická ambulancia 2

055 / 61 30 995

Psychiatrická ambulancia s klinickou a dopravnou psychológiou

Psychiatrická ambulancia - lekár 055 / 61 30 990
Psychiatrická ambulancia - sestra 055 / 61 30 992

Oddelenie primárneho kontaktu a preventívnej medicíny

Všeobecné ambulancie A, D - sestra 055 / 61 30 760
Všeobecná ambulancia A 055 / 61 30 763
Všeobecná ambulancia D 055 / 61 30 761
Všeobecná ambualncia B - sestra 055 / 61 30 762
Ambulancia PZS - sestra 055 / 61 30 780
Ambulancia PZS 055 / 61 30 781

STOMATOLÓGIA

Vedúci oddelenia 055 / 61 30 970
Zástupca vedúceho oddelenia 055 / 61 30 971
Ambulancia I 055 / 61 30 975
Ambulancia III 055 / 61 30 977
Laboratórium 055 / 61 30 978

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

Ambulancia - sestra 055 / 61 30 988

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

ODDELENIE KLINICKÝCH LABORATÓRIÍ

Primár oddelenia 055 / 61 30 801
Biochemik 055 / 61 30 804
Inšpekčná izba 055 / 61 30 809
Odbery 055 / 61 30 811
Biochémia 055 / 61 30 810
Hematológia 055 / 61 30 820
Močové laboratórium 055 / 61 30 812

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

Primár oddelenia 055 / 61 30 831
Vedúci asistent 055 / 61 30 833
Kancelária 055 / 61 30 835
CT pracovisko 055 / 61 30 840
USG pracovisko 055 / 61 30 841
RTG pracovisko 055 / 61 30 842

ODDELENIE FYZIATRIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

Prijímacia kancelária 055 / 61 30 865
Posledná úprava Pondelok, 22 August 2016 10:30