POISŤOVNE Print
Sunday, 14 February 2010 16:14

Zdravotné poisťovne

Letecká vojenská nemocnica, a.s. v Košiciach má zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami v Slovenskej republike.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s (25)

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (24)

Union zdravotná poisťovňa, a.s. (27)

Union poisťovňa, a.s. (77)

Last Updated on Monday, 22 August 2016 10:35