DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
Zákazky s nízkou hodnotou PDF Print E-mail
Tuesday, 02 October 2012 16:03

V zmysle ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov je Letecká vojenská nemocnica, a.s. povinná zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.

ROK 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - I. Q/2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - II. Q/2011

- od 1.4.2011 do 8.5.2011
- od 9.5.2011 do 30.6.2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - III. Q/2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - IV. Q/2011


ROK 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - I. Q/2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - II. Q/2012

- od 1.4.2012 do 23.5.2012
- od 24.5.2012 do 30.6.2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - III. Q/2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - IV. Q/2012


ROK2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - I.Q/2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - II.Q/2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - III.Q/2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € - IV.Q/2013

 

Last Updated on Wednesday, 17 August 2016 17:31