DS Busuit - Premium Business Template for Joomla!

first
  
last
 
 
start
stop
TELEFÓNNY ZOZNAM LVN, a.s. PDF Print E-mail
Monday, 15 February 2010 09:44

ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE ZLOŽKY

 

Riaditeľstvo

   

Sekretariát Predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa LVN, a.s.

 

055 / 61 30 011

Fax LVN, a.s.

 

055 / 61 30 010

Sekretariát Člena Predstavenstva a zástupcu generálneho riaditeľa LVN, a.s.

 

055 / 61 30 012

Člen Predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa

 

055 / 61 30 002

Námestníčka generálneho riaditeľa pre ošetrovateľstvo

 

055 / 61 30 503

Pracovisko administratívnej bezpečnosti a spisovne

 

055 / 61 30 095

Operátor

 

055 / 61 30 111
055 / 62 33 229

     

Finančné oddelenie

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 030
Personálny referát a PaM   055 / 61 30 031
Mzdová učtáreň   055 / 61 30 032
Pokladňa   055 / 61 30 033
Materiálová učtáreň   055 / 61 30 035
Odborný referent pre styk so zdravotnými poisťovňami   055 / 61 30 023
     

Technické oddelenie

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 080
Technik správy budov   055 / 61 30 082
Skladové hospodárstvo - referent   055 / 61 30 071
Doprava - vodiči   055 / 61 30 076
Revízny technik ZT   055 / 61 30 051
Informatika   055 / 61 30 020
     

Prevádzkové oddelenie

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 060
Kuchyňa   055 / 61 30 063
Práčovňa   055 / 61 30 073
Vrátnica  

055 / 61 30 111
055 / 62 33 229

     

ÚSTAV LETECKEJ A PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

 
Dispečing   055 / 61 30 751
Fax ústavu   055 / 61 30 765
     

ODBORNÉ ODDELENIA A  AMBULANCIE

 

INTERNÉ

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 101
Funkčná diagnostika   055 / 61 30 126
USG - vyšetrovňa   055 / 61 30 916
Ambulancia - sestra   055 / 61 30 910
Ambulancia I   055 / 61 30 911
Ambulancia II   055 / 61 30 912
Angiologická ambulancia   055 / 61 30 916
Hematologická ambulancia   055 / 61 30 822
     

CHIRURGIA

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 201
Vedúca sestra   055 / 61 30 203
Ambulancia -sestra   055 / 61 30 920
     

NEUROLÓGIA

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 941
Vedúca sestra   055 / 61 30 952
Ambulancia EMG   055 / 61 30 952
Ambulancia EEG   055 / 61 30 942
Ambulancia I - sestra   055 / 61 30 940
Ambulancia I   055 / 61 30 941
Ambulancia II   055 / 61 30 412
     

ORL

 
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 301
Vedúca sestra   055 / 61 30 303
Ambulancia I - sestra   055 / 61 30 310
Ambulancia II - sestra   055 / 61 30 930
     

KOŽNÉ

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 601
Ambulancia - sestra   055 / 61 30 960
Ambulancia   055 / 61 30 961
     

OČNÉ

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 501
Vedúca sestra   055 / 61 30 503
Ambulancia - sestra   055 / 61 30 950
Infúzna jednotka   055 / 61 30 510
     

PRACOVNÉ LEKÁRSTVO

   
Ambulancia - sestra   055 / 61 30 981
Ambulancia   055 / 61 30 982
     

Endoskopické pracovisko

   
Endoskopia I   055 / 61 30 140
Endoskopia II   055 / 61 30 141
Endoskopia - lekár   055 / 61 30 142
Endoskopia - sestra   055 / 61 30 143
     

Psychologická ambulancia

 
Psychologická ambulancia 1  

055 / 61 30 754

Psychologická ambulancia 2  

055 / 61 30 995

     

Psychiatrická ambulancia s klinickou a dopravnou psychológiou

 
Psychiatrická ambulancia - lekár   055 / 61 30 990
Psychiatrická ambulancia - sestra   055 / 61 30 992
     

Oddelenie primárneho kontaktu a preventívnej medicíny

   
Všeobecné ambulancie A, D - sestra   055 / 61 30 760
Všeobecná ambulancia A   055 / 61 30 763
Všeobecná ambulancia D   055 / 61 30 761
Všeobecná ambualncia B - sestra   055 / 61 30 762
Ambulancia PZS - sestra   055 / 61 30 780
Ambulancia PZS   055 / 61 30 781
     

STOMATOLÓGIA

   
Vedúci oddelenia   055 / 61 30 970
Zástupca vedúceho oddelenia   055 / 61 30 971
Ambulancia I   055 / 61 30 975
Ambulancia III   055 / 61 30 977
Laboratórium   055 / 61 30 978
     

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

   
Ambulancia - sestra   055 / 61 30 988
     

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

 

ODDELENIE KLINICKÝCH LABORATÓRIÍ

   
Primár oddelenia   055 / 61 30 801
Biochemik   055 / 61 30 804
Inšpekčná izba   055 / 61 30 809
Odbery   055 / 61 30 811
Biochémia   055 / 61 30 810
Hematológia   055 / 61 30 820
Močové laboratórium   055 / 61 30 812
     

RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

   
Primár oddelenia   055 / 61 30 831
Vedúci asistent   055 / 61 30 833
Kancelária   055 / 61 30 835
CT pracovisko   055 / 61 30 840
USG pracovisko   055 / 61 30 841
RTG pracovisko   055 / 61 30 842
     

ODDELENIE FYZIATRIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

 
Prijímacia kancelária   055 / 61 30 865
Last Updated on Wednesday, 08 August 2018 07:24