PRACOVNÉ LEKÁRSTVO Print
Sunday, 14 February 2010 17:46

Ambulancia pracovného lekárstva
III interná ambulancia

Vedúci lekár: MUDr. Július DOBOŠ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Vedúca sestra: dipl.sestra Jana RUSNÁKOVÁ
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel.: 055/61 30 981, 055/61 30 982

 

Oddelenie klinického pracovného lekárstva sa od interného oddelenia osamostatnilo v r.1976. Jedná sa o interdisciplinárny obor vyžadujúci výraznú spoluprácu s ostatnými oddeleniami nemocnice ( laboratórium, RTG, očné , ORL, psychológia atď. Oddelenie vykonáva činnosť nielen pre potreby Armády Slovenskej republiky, ale aj pre ostatné fyzické a právnické osoby.


Prehľad činnosti oddelenia:


 • vykonávanie vstupných, periodických, výstupných, eventuálne následných prehliadok u zamestnancov zaradených
 • na rizikové pracoviská
 • podľa potreby je možnosť vykonávania prehliadok rizikových pracovísk
 • zabezpečuje vyšetrenia a posudkové hodnotenie vojakov činnej službe pred odchodom a po návrate zo zahraničia,
 • túto službu môžeme vykonávať aj pre iných záujemcov
 • riadi terapiu zistených parazitálnych onemocnení súvisiacich s pobytom v zahraničí
 • vykonáva poradenskú činnosť pri plánovaní, realizácii zahraničných misií, pred pracovným eventuálne rekreačným
 • pobytom v klimaticky náročných podmienkach
 • oddelenie  je schopné poskytnúť teoretickú prípravu z oblasti medicíny katastrof a neodkladnej pomoci
 • v poľných podmienkach
 • v rámci špecializácie oddelenie poskytuje aj internú ambulantnú starostlivosť a činnosť ambulancie praktického lekára
 • pre dospelých- ambulantné hodiny denne od 8.00-11.30 hod.
 • ponúkame profesionalitu, flexibilitu, možnosť objednania sa na vyšetrenie na presnú hodinu a deň, krátke čakacie doby

 

 

Last Updated on Tuesday, 18 April 2017 06:05